Postmannhue

av kaste94 01/12-2018
F C G, F C G   G
Ej he kappa mej i strenga so ej e steril,
   F     C      G
e det rart at ej verte litt i tvil.
Ej jobba seine kvelda og mykje overtid,
   F      C      G
og no vart pinade kjæringja gravid.Ref:

      C 
Der låg ei truse nedpå golva på våra si stue,
       G
og ei postmannhue.
         F           C 
Ska tru ka der he vår, ska tru ka der he vår.
             G
Ej syns også ej såg noke hår.F C GKveldane e det alltid et kvart ho ska,
men ho va aldri der ho sa ho va.
Ho skolle på yoga, men ho va ikkje det,
men på fjelltur i lag med postmanne'.Ref.
Mellomspel: F C G, F C G, F C G, F C D
Ref.
Outro: F C G, F C G

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger