Den enbente fader

av Loringen 16/03-2019
G C

C                                 G7
Enbent og krumbøyet slet han seg frem, et landpostbud Per var hans navn.
C        C7   F      C        G7    C
Hans hustru var enke, de hadde sitt hjem, sin lune og fredfulle havn

C                            G7
En eneste datter det hadde de to, hun døde kun fire små år.
C       C7   F     C           G7     C
Da lå hun der badet i uskyldens blod, akk skjebne akk skjebnen er hård.

C                              G7
Så stundet det da i mot julehøytid, deres eneste sønn var ombord.
   C      C7     F      C           G7     C
I en skonnert der gutten med tukt og med flid, seg klamret til skonnertens ror

C                                 G7
For nordsjøen huiet den juledagsnatt, selv måken stakk nebb under ving.
  C       C7  F        C          G7    C
Og skræk til sin make, hvor er det dog fatt, akk kjære jeg ser ingenting.

C                               G7
Ung Peder, for således var guttens navn, han tenkte som måkene hist.
  C     C7   F        C          G7      C
Akk fader, akk moder, hvor er nu min havn, nu slukkes min livsgnist for vist.

C                               G7
Den enbente fader nu slepte seg hjem, for posten den var nu levert.
  C     C7    F       C          G7     C
Akk smertelig saktelig slet han seg frem, hans postsykkel var jo punktert.

C                                G7
Da oldingen plutselig åpner sitt blikk, og gråtende ser han en fugl. 
  C    C7     F      C        G7     C
En havmåke var det som bar sønnens lik, i nebbet og ønsket god jul


C            G7
 C       C7   F     C       G7     C
Tralalla la lalla la la osv.

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
 • arnkjell lindseth (Gjest)
  veldig bra gjort fortsett sånn
 • Reidar Andersen (Gjest)
  En fantastisk perle(av mange) fra Ole Paus
Lagre i egne samlinger
Vurderinger