Vaken i natt

av eivindoen 22/03-2019
Tabs te intro, mellomspill og outro ligger på bunn av siden. Har ikkji te solo enda..

Intro:
Em A x2


Vers: 

 Em    Bm
Soli går ned
   D           C
Men kvelden kjem ikkje med fred
    Em    Bm
Du har fare din veg
  D           C
Du oppgav ingen grunn te meg
    G      Bm
Va det noko som eg sa?
    C        Am
Va du ynskt ein annan stad?
    G      Bm
Er det noko som du treng?
     Em        C
Du som flaug, som på fugleveng


Ref:

     C    D
Eg ligg vaken i natt
     Em          C
Mens eg tenkje på alt me har hatt
      C    D
Du va min kjæraste skatt
       C      D    Em
Eg sende ei bøn om at eg finn deg att


Mellsomspill:
Em  A 


Vers:
 Em   Bm
Bølgene slår
     D           C
Mot ein kyst der skuldkjensla rår
    Em    Bm
Skulle tekje meg tid
   D          C
For mykje gjekk meg hus forbi
    G       Bm
Eg va dauv og eg va blind
   C        Am
Eg forspilte sjansen min
    G       Bm
Om du stod der i eit syn
      Em      C
Skulle eg rørt dine augnebryn


Ref:
     C    D
Eg ligg vaken i natt
     Em          C
Mens eg tenkje på alt me har hatt
      C    D
Du va min kjæraste skatt
       C      D    Em
Eg sende ei bøn om at eg finn deg att

Intro:
Em A Em A 

Solo:
Em Bm 
D C 
Em Bm
D C
G Bm
C Am
G Bm
Em C


Ref:
     C    D
Eg ligg vaken i natt
     Em          C
Mens eg tenkje på alt me har hatt
      C    D
Du va min kjæraste skatt
       C      D    Em
Eg sende ei bøn om at eg finn deg att

     C    D
Eg ligg vaken i natt
     Em          C
Mens eg tenkje på alt me har hatt
      C    D
Du va min kjæraste skatt
       C      D    Em
Eg sende ei bøn om at eg finn deg att

Outro:
Em A x2
Intro/outro:
 Em       A           Em       A
E-------------------------------------------------------------------------
B-------------------------------------------------------------3-----------
G----------------2-0--2b4b2-2p0-----------------------2-0--2s4-4s2p0------
D-x-x-2-2-0-2-0--2-0------------2p0----x-x-2-2-0-2-0--2--------------2p0--
A-x-x-2-2-0-2-0--0-0-------------------x-x-2-2-0-2-0--0-------------------
E-x-x-0-0-0-0-0------------------------x-x-0-0-0-0-0----------------------

 Em       A           Em       A
E-------------------------------------------------------------------------
B-------------------------------------------------------------------------
G----------------2-0--2b4b2-2p0-----------------------2-0-----------------
D-x-x-2-2-0-2-0--2-0------------2p0----x-x-2-2-0-2-0--2-0-----------------
A-x-x-2-2-0-2-0--0-0-------------------x-x-2-2-0-2-0--0-0-----------------
E-x-x-0-0-0-0-0------------------------x-x-0-0-0-0-0-------12s0-----------
Mellomspill:
 Em       A           Em       A
E-------------------------------------------------------------------------
B-------------------------------------------------------------------------
G----------------2-0--2b4b2-2p0-----------------------2-0-----------------
D-x-x-2-2-0-2-0--2-0------------2p0----x-x-2-2-0-2-0--2-0-----------------
A-x-x-2-2-0-2-0--0-0-------------------x-x-2-2-0-2-0--0-0-----------------
E-x-x-0-0-0-0-0------------------------x-x-0-0-0-0-0-------12s0-----------

Andre versjoner:

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger