Bobla

C - C - G - D - C - G - D - G

Hainn f[G]or ruint i ei fir-og-fæmti f[D]olkevogn
med k[C]romma sjutomskapsla som'en [Am]ha t lån[D]s
va s[G]lett itj gamle gutn, ha næ[D]ttopp fått k[G]ort
hainn va [C]heldi me at Bo[G]bla itj gj[D]ekk så f[G]ort
 
Hainn invitert t fæst, d va en laudags kveld
Elisabeth og Kåre, Tone og Kjell
Dæm kjørd en tur i kvellinga, men turn vart kort
og dæm va heldi me at Bobla itj gjekk så fort
 
Like neom svengen skeina Bobla ut
hu Tone bekka termosen med kaffegrut
Kjell fekk fukta tissen med Royal Export
dæm va heldi me at Bobla itj gjekk så fort

Elisabeth fekk implantatan præssa flat
nu hi dæm diameter som to blautkaksfat
Kåre fekk en tri-fir teinner banka bort
men dæm va heldi me at Bobla itj gjekk så fort
 
Da stillheten hadd sænka sæ og rettsaken kom
og embedsmann lest opp aktoratets dom
Hainn fekk trivækka på Pallen, og ei stund utan kort
og hainn va heldi me at Bobla itj gjekk så fort

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger