Det var en tid for meg

av kaste94 07/07-2019
[A]


Det [A]var en tid for meg, da i Guds bok sto ført,
en [D]gammel synde[A]regning, som [H]ikke var opp[E]gjort.
Mitt [A]navn sto skrevet før, med synd av mange slag,
men [D]Jesus Kristus [A]ordnet med [E]regningen en [A]dag.Ref:

Ja, en [E]dag, tenk, en [A]dag. Gud i Jesus Kristus [H]ordnet denne [E]sak.
Han min [A]regning fra meg tok, skrev "be[D]talt" i himmelens [A]bok.
Ja, min regning gjorde [E]Jesus opp en [A]dag.Min gamle gjeld var stor, og større gjeld jeg fikk,
fordi jeg stadig syndet, og med min gjeld jeg gikk.
Og som en synder, jeg, ble hjelpeløst forlatt,
men Jesus Kristus fant meg, og frelste meg en dag.Ref.Solo: versakkorder.Når jeg i himmelen får skyldfri stå en dag,
da uforskyldt av nåde, jeg jubler fri og glad.
For min gjeld ble båret bort, med synd og ubehag,
fordi at Jesus gjorde min regning opp en dag.Ref. x2

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger