Kallet - Kristina Jølstad Moi

[Intro]
[F] [C/E] [Fsus6/D] [A#6/G] [C]

[F] [C/E] [Fsus6/D] [A#/F] [F]

[A#] [Gm] [F] [Fsus6/D] [C]

[F] [C/E] [Fsus6/D] [A#] [F]

[A#] [F] [A#]

[Vers]
Det er [F]navnet [C/E]ditt jeg r[Fsus6/D]oper, vil du f[A#6/G]ølge m[C]eg?
Vil du [F]trå i m[C/E]ine fots[Fsus6/D]por på en ukj[A#/F]ent ve[F]i?
Vil du [A#]kjennes ved mitt [Gm]navn, vil du m[F]øte [Fsus6/D]sorg og s[C]avn?
Vil du [F]hvile [C/E]i min f[Fsus6/D]avn og la meg [A#]bli hos de[F]g?[A#][F]

[Vers]
Vil du [F]ta det [C/E]første skr[Fsus6/D]ittet, vil du [A#6/G]følge [C]meg?
Vil du [F]gå til [C/E]mine min[Fsus6/D]ste på en ukj[A#/F]ent ve[F]i?
Vil du [A#]tåle onde blikk, [Gm]stå igjen når [F]noen[Fsus6/D] gikk?[C]
Du skal[F] gi de[C/E]m alt d[Fsus6/D]u fikk, for jeg vil [A#]bli hos [F]deg[A#][F][A#]

[Vers]
Vil du [F]åpne bl[C/E]indes øyne[Fsus6/D], vil du følge[A#6/G] meg?[C]
Se at f[F]anger f[C/E]år sin f[Fsus6/D]rihet på en u[A#/F]kjent [F]vei?
Vil du [A#]stelle andres sår[Gm], i det skjult[F]e år[Fsus6/D] for år?[C]
Da er l[F]ønnen [C/E]som du [Fsus6/D]får at jeg vil[A#] bli hos d[F]eg[A#][F][A#]

[Vers]
Vil du [F]trosse [C/E]angst og u[Fsus6/D]ro, vil du føl[A#6/G]ge meg[C]?
Ta i mo[F]t deg s[C/E]elv med [Fsus6/D]nåde på en uk[A#/F]jent v[F]ei?
La de o[A#]rd som jeg har sa[Gm]gt, folde ut s[F]in s[Fsus6/D]kapermakt[C],
tross d[F]in tvi[C/E]l og se[Fsus6/D]lvforakt, for jeg vil [A#]bli hos [F]deg[F#][H][F#][H]

[Vers]
    F#   C#/F   F#sus6/D#   H6/G# C#
Når du kaller, må jeg lytte, jeg vil følge deg,
    F#   C#/F  F#sus6/D#  H/F# F#
jeg vil vende om og vandre på en ukjent vei
    H        G#m     F# F#sus6/D# C#
Dit du går vil jeg gå med, Herre, la din vilje skje,
    F#  C#/F  F#sus6/D#    H     F#
for jeg vet at jeg skal se mitt liv fullendt i deg
    F#  C#/F  F#sus6/D#    H     F#
ja, jeg vet at jeg skal se mitt liv fullendt i deg

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger