Forspill: A - D - E - A - D - E


Så mytje n[A]ytt, e sku sjå
[E]Oppdag å prøv p[A]å
Man[D]ge aksjonæ førr ein i småe s[A]ko
Alt sku s[A]makes, og luktes
E fekk kjæ[E]ft og eg fekk sme[A]kk
Fekk trø[D]st og nån som e kun klage [E]på


Du e et kom[A]pass som vise v[D]ei
Et f[E]yr når e går me bor[A]t
Du e et s[A]eil som driv me f[D]ram
Du e ei h[E]avn når e treng en venn
Du e et k[A]ai e kan legg t[D]el
Et [E]tau som hold meg [F#m]inn
Du ga meg s[Hm]terk rygg
I stan førr stille [E]hav
Og når e tr[D]eng deg, har d[E]u signalan p[A]å.

Mellomspill: A - D - E - A


Og e snublæ, og e datt
Jekk sjeldn veien rett
Men karte viste mange veiæ fram
Å du så meg, og ga meg plass
Sjø om noko jekk i dass
Røyst meg opp, og viste veien fram

Du e et kompass som vise vei
Et fyr når e går me bort
Du e et seil som driv me fram
Du e ei havn når e treng en venn
Du e et kai e kan legg tel
Et tau som hold meg inn

Du ga meg sterk rygg
I stan førr stille hav
Og når e treng deg, har du signalan på.

Gitarsolo: A - D - E - A - A - D - E - C#/A - D - E - A - A - D - E

(Acapella)
Du e et kompass som vise vei
Et fyr når e går me bort
Du e et seil som driv me fram
Du e ei havn når e treng en venn
Du e et [A]kai e kan legg [D]tel
Et [E]tau som hold meg i[F#m]nn
Du ga meg s[Hm]terk rygg
I stan førr stille [E]hav
Og når e [D]treng deg, har [E]du signalan p[A]å.

Outro: A - D - E - A - A - D - E x 4

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger