Æ satt sp[C]or i sand, æ skreiv o[G]rd i vainn, æ e ein ko[F]nge u[Dm]t`n la[C]nd[G]

[C]Ett tre ut`n rot, æ e fe[G]ig å fylt av mot, hain som ko[F]m, h[G]ain som for[C]lot

    C        E7     Am /G   F       Dm      G
På ein highway medt imellom dag og natt, e æ på min vei mot ingenting og alt

Æ re[F]ist i fra min n[Cmaj7]este, ogs[F]å fra mæ sj[Dm]øl. Har vært på[C] de lyse to[G]ppan i den

[F]mørke pøl[C]


[C]Æ satt spor i sand, æ skreiv or[G]d i vainn, æ e ein ko[F]nge ut[Dm]`n lan[C]d[G]

Ett tr[C]e ut`n rot, æ e fe[G]ig å fylt av mot, hain som ko[F]m, ha[G]in som forlot[C]

 C          E7       Am /G   F          Dm      G
Æ har solgt aillt d æ har og itj har hatt, alkymist, predikant, eliksir og skattekart

Stått ved stu[F]pet fylt av s[Cmaj7]tyrke, mo[F]t og kraft og i[Dm]ld. I avm[C]akt gikk æ bo[G]rt å

gikk mæ vi[F]ll.[C]Solo = ref

Æ s[C]att spor i sand, æ skreiv ord i[G] vainn, æ e ein konge[F] ut`n [Dm]land[C][G]

Ett tr[C]e ut`n rot, æ e fe[G]ig å fylt av mot, hain som ko[F]m, ha[G]in som forlot[C]C      E7      Am /G   F      Dm        G

Før det første lyset e tent,så e æ bort. No e siste brua breinnt, det meste gjort

Æ e eit sen[F]debud med g[Cmaj7]lede, æ rop[F]es på i so[Dm]rg. Ubesti[C]kkelig til sa[G]lgs på alle tor[F]g[F]


Æ satt s[C]por i sand, æ skreiv [G]ord i vainn, æ e ein k[F]onge [Dm]ut`n l[C]and[G]

[C]Ett tre ut`n rot, æ e fe[G]ig å fylt av mot, hain som ko[F]m, h[G]ain som for[C]lot

Andre versjoner:

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger