Helt Fram Til Nå (Intro) (Nybegynner)

av Tobbe 09/03-2020
E:-0-3-0————————-1-0————————-1-0———————————————————
H:——————-3-1-3-1————-3-1-3-1————-3-1-3-3-1————1————
G:————————————————————————————————————————-0-2—-0-2
D:—————————————————————————————————————————————————
A:—————————————————————————————————————————————————
E:—————————————————————————————————————————————————

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger