Noen Å Hate

av Ukjent 24/02-2007
Noen å hate
- Raga Rockers

Han der [Hm]ække så[G]nn s[E]om deg
Fort deg[Hm] bort o[G]g ta[E] han
Det er l[Hm]ike god[G]t so[E]m sex
Å banke [Hm]en stak[G]kars[E] faan

Er det i[Hm]kke dei[G]lig å ha noen å hate
Føles de[E]t ikke godt å ha noen å hate
Er det i[Hm]kke her[G]lig å slå dem flate
Er det i[E]kke deilig å ha noen å hate

Hør lyde[Hm]n av na[G]kker[E] som knekker
Hør lyde[Hm]n av kj[G]øtt [E]som sprekker
Det er b[Hm]are å f[G]ølge[E] finger'n som peker
Dit hvor[Hm] de vok[G]sne [E]leker

Er det i[Hm]kke dei[G]lig å ha noen å hate
Føles de[E]t ikke godt å ha noen å hate
Er det i[Hm]kke her[G]lig å slå dem flate
Er det i[E]kke deilig å ha noen å hate

Han der [Hm]ække så[G]nn s[E]om deg
Fort deg[Hm] bort o[G]g ta[E] han
Det er l[Hm]ike god[G]t so[E]m sex
Å banke [Hm]en stak[G]kars[E] faan

Er det i[Hm]kke dei[G]lig å ha noen å hate
Føles de[E]t ikke godt å ha noen å hate
Er det i[Hm]kke her[G]lig å slå dem flate
Er det i[E]kke deilig å ha noen å hate

*********************************************
* Denne filen er forfatterens egen tolkning *
* av sangen, skrevet ned kun etter øret.    *
* Den er kun beregnet til privat bruk.      *
*********************************************

Andre versjoner:

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger