Sangen om i morra

av Amanvik 08/08-2020
Her er en versjon av Sangen om i morra fra plata 40+.
Alle akkordene har like mye noteverdier når det kommer til rytmen.

Intro:
[A	E	F#m] [B	Esus4	Esus4] [E]


[E]Det hend[C#m]e du l[F#]engte tilb[B]ake
[A]Og drømm[E]e om d[B]aga [E]da[E] livet va lett
[A]Da trua [E]va enk[F#m]el, og rikt[G#]ig va r[G#]ett
[C#m]Nu har l[B]ivet[E] f[B]ått lært dæ nå anna
[A]Du har l[E]etta [F#m]Gud [B]veit k[E]or du landa


Refreng
[E]Men søng[C#m] mæ e[F#]n sang o[B]m i [B]morra[B]
[A]Som enda[E] ligg[B] n[E]aken og [E]nyfødt i øst
[A]Mens nat[E]ta gi[F#m]r gårdagen[G#]s tåra[G#] sin trøst
[C#m]Om du gr[B]åt [E]dem i sor[B]g elle[B]r si[B]nne[B]
[A]Har du d[E]agen i[F#m] morra å vi[Bsus]nne


Mellomspill
[E	E	E	E]
[B	B	B	B]


Vers 2
[E]Du elska[C#m] så va[F#]rmt og usk[B]yldig[B][B][B]
[A]Du levde[E] og ly[B]ste [E]ru[E]ndt ho som va di
[A]Og kveld[E]an og [F#m]mørket va m[G#]juk poe[G#]si
[C#m]Da du sk[B]jønt[E]e [B]det ikke[B] kunn[B] vare[B]
[A]Va det m[E]eir e[F#m]nn d[B]u trudd du kunn klare
Inngang til refreng:
[E	E	E	E]
[B	B	B	B]


Refreng 2
[E]Men søng[C#m] mæ e[F#]n sang o[B]m i [B]morra[B][B]
[A]Som enda[E] ligg[B] n[E]aken og [E]nyfødt i øst
[A]Mens nat[E]ta gi[F#m]r gårdagen[G#]s tåra[G#] sin trøst
[C#m]Om du gr[B]åt [E]dem i sor[B]g elle[B]r si[B]nne[B]
[A]Har du d[E]agen i[F#m] morra å vi[Bsus]nne

Mellomspill
[E	E	E	E]
[B	B	B	B]


Vers 3
[E]Ja mye a[C#m] bak d[F#]æ og borte[B][B][B][B]
[A]Ei lykke[E], ei j[B]ente[E], [E]ei tru og en venn
[A]Og daga [E]som lo[F#m]t dæ stå ri[G#]bba igj[G#]en
[C#m]Det finn[B]s mi[E]nn[B]a du all[B]tid b[B]evare[B]
[A]Og ei fr[E]emti [F#m]som [B]du må [E]for[E]svare[E][E]
[B]Som du m[B]å fors[B]vare[B]


Refreng 3
[E]Kom søng[C#m] mæ e[F#]n sang o[B]m i [B]morra[B][B]
[A]Som enda[E] ligg[B] n[E]aken og [E]nyfød[E]t i øst[E]
[A]Mens nat[E]ta gi[F#m]r gårdagen[G#]s tåra[G#] sin trøst
[C#m]Om du gr[B]åt [E]dem i sor[B]g elle[B]r si[B]nne[B]
[A]Har du d[E]agen i[F#m] morra å vi[Bsus]nne[H][E]

Outro
[E]B	B	B	B [E]x4[E][E]

[E]

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger