[Intro]

B ||||Bm||E B| D|| E B || E D||E F#| G|A| F#|B|F#|G|A[Vers 1]

[Bm]Någen lige å ligga i teten,
Andre lige sa[D]nnheten[F#m]
Någen lige bare l[Bm]eken,
De lar andre ta s[D]tøyte[C#]n
De har fått det som de v[G]ille
For det har skjedd i det s[Bm]tille
[Bm]Men etter solskinn
Kommer r[G]egnvær
O St[D]ore D[Bm]essverre,
O de[A]ssverre

[Ref]

Når r[D]egnet blir h[Bm]ardt
Då s[D]er me så k[Bm]lart
Når re[D]gnet blir h[Bm]ardt
Settes h[D]ardt i mot h[Bm]ardt[D]
For når re[Bm]gnet blir ha[A]rdt
[Em]Så kommer [Bm]harme[A]n
[E]Så kommer [Bm]varme[A]n[F#]

[Mellomspill]

[B] [D] [E] [B] [E] [B|D]

[Vers 2]
Der finnes re[Bm]ttferdighet
O Store De[D]ssverr[C#m]e
Me har t[Bm]olmodighet
O Store D[D]essverre[F#]
Så langt har me vært s[G]nille
Men snart ko[D]mmer sk[Bm]illet
Fall av et rått par[G]ti
O S[D]tore Des[Bm]sverre
O de[A]ssverre

[Ref]

Når r[D]egnet blir h[Bm]ardt
Då s[D]er me så k[Bm]lart
Når re[D]gnet blir h[Bm]ardt
Settes h[D]ardt i mot h[Bm]ardt[D]
For når re[Bm]gnet blir ha[A]rdt
[Em]Så kommer [Bm]harme[A]n
[E]Så kommer [Bm]varme[A]n[F#]

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger