The Great Fall

av ygdazil 31/08-2020
# min første post, vet den ikke er rett, men kommer nå igjennom på et vis
# rett meg gjerne eller last opp noe bedre :)

[C]I have r[Em]ead abou[Am]t you[F]
And your f[C]amous c[G]ollection off s[Am]cares[F]
And I won[C]der how[E] you loo[Am]ked bef[F]ore
you fe[C]ll down f[G]rom the st[C]ars,
[F]You fe[C]ll down f[G]rom the st[C]ars

[G]You were at[F] the to[C]p of the mountain
[G]You were dr[F]inking fr[E]om goods fountain

F-------
    hee-
-[C]yee-you where s[Em]uch a bi[Am]g big man[F]
n[C]ow the ground w[G]here sh[Am]aking whe[F]re you stand
B[C]ut no one would[E] lend y[Am]ou a hand[F]
t[C]o   help you [G]up a gai[C]n
[F]too he[C]lp you u[G]p aga[C]in

[G]You’re so lonely
[C]sitting in your e[F]mpty room d[C]rinking wine with the [F]<grom<
[G]You’re so lonely
it been y[C]ears sins you fig[F]ured in the mag[G]azines
your song[C]s have turne[F]d into evergre[G]ens
and the k[C]ids don’t k[F]now that it's you wh[G]o sing

You’re a part of a[C] lost ge[Em]neration of pr[Am]etenders and foo[F]ls
and ev[C]erybody [G]use you[Am] as t[F]heir tool
and left[C] you not[E]hing bu[Am]t ope[F]n scars
and a[C] great f[G]all form the st[C]ars
[F]aaaa g[C]reat fal[G]l form the star[C]s


[G]You were at[F] the to[C]p of the mountain
[G]You were dr[F]inking fr[C]om goods fountain
[G]You were at[F] the to[C]p of the mountain
[G]You were dr[F]inking fr[E]om goods fountain

F-------
    hee-
-[C]yee-  I have re[Em]ad about[Am] you[F]
And [C]your fa[G]mous collection [Am]off sca[F]res
And I won[C]der how[E] you loo[Am]ked bef[F]ore
you fe[C]ll down f[G]rom the st[C]ars,

[G]You fell, yes you fell[F]
d[G]own from the s[G]tar[C]s

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger