Long December Nights

av Ukjent 24/02-2007
LONG DECEMBER NIGHTS 
- Dance with a stranger

Intro:	4/4:	 A - E - | F#m - C#m - | D - A/C# - | Hm7 - E - |

vers 1:
| A	 E	| F#m		C#m	 |  D    A   |  Hm7       E |
Clear ho-ri-zons,   deep blue moun-tains   and the danc-ing   north-ern lights.

| A	    E   | F#m	 C#m	  | D	     A 	   | Hm7	   E     |
   Let the dark-ness   grow a-round you.   Ev-'ry-things gon-na  be  all-right. 'Coz a

| A	 E	   | F#m - F#m/E | D	   A/C#	   |
long de-cem-ber night, 	  long De- cem- ber night 

| E - 	 | A	    E	 | F#m - - - | Hm7	   E		|
   is a part of Pa - ra - dise    	  long de-cem-ber night.

A - E - | F#m - C#m - | Hm7 - D/E - | A

vers 2:
| A	 E     | F#m	  C#m    | D     A     | Hm7       E |
Morn-ing brings you   na-ture's won-ders,   as the day-light   wins the fight

| A	  E	  | F#m	 C#m	 | D	   A 	    | Hm7	   E    |
  In the deep snow   grows a flow-er.  Ev'ry things gonna  be allright. 'Coz the

| A	 E	   | F#m - F#m/E | D	   A/C#	   |
long de-cem-ber night, 	  long De- cem- ber night 

| E - 	| A	   E	     | F#m - - - | Hm7	   E		 | A  |
   is a part of Pa - ra - dise    	  long de-cem-ber night.

Cours:
|C#7		 |	     | F#m		|         |
   And so if see  -ing is be -  liev  -ing,

| H7		   | 	   | E	     | D      |E7	  |   |
  to close your eyes   can be re-  liev - ing  re - triev - ing  your - self


vers 3:
| A	 E	  | F#m	   C#m      | D      A    | Hm7       E |
In the  dark-est      si - tu -  a -  tion    you can catch a   glimpse of light

| A	  E	  | F#m	C#m	  | D	    A 	  | Hm7	 E    |
  Let me take you    deep with-in with   Ev'ry things gonna  be allright.  'Coz a

| A	 E	   | F#m - F#m/E |  D   A/C#	   |
long de-cem-ber night, 	   long De- cem- ber night 

| E - 	 | A	    E	 | F#m - - - | Hm7  E		 | A - E - | F#m - C#m |
   is a part of Pa - ra - dise    	  long de-cem-ber night.

| Hm7	  E		 | A 
  long de-cem-ber night.
*********************************************
* Denne filen er forfatterens egen tolkning *
* av sangen, skrevet ned kun etter øret.  *
* Den er kun beregnet til privat bruk.   *
*********************************************

Andre versjoner:

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
 • jon (Gjest)
  fantastisk
 • Stein o Lundemoen (Gjest)
  Denne fantastiske tekst er signert Ivar Dyrhaug. Den gir håp til folk som sliter, dersom de har ork til å lytte.
 • rune granberg (Gjest)
  KJempebra
 • BabyFaceErKul (Gjest)
  finnes det en enklere versjon eller må jeg sitte og høre på den jævla driten....
 • Hans Christian (Gjest)
  Herlig låt...........er ikke jul uten denne Kan brukes i alle forsamlinger ...unge & eldre synger med
 • HANS
  LONG DECEMBER NIGHTS
  - Dance with a stranger

  Intro: 4/4: G - D - | Em - Bm - | C – D-G |

  vers 1:
  |G D | Em Bm | C G | Am7 D
  Clear ho-ri-zons, deep blue moun-tains and the danc-ing north-
  ern lights.

  | G D | Em Bm | C G | Am7 D |
  Let the dark-ness grow a-round you. Ev-'ry-things gon-na be all-right. 'Coz a

  | G D | Em - Em/D | C G/H# |D
  long de-cem-ber night, long De- cem- ber night

  | G D Em | Bm - - - | Am7 D |
  is a part of Pa - ra - dise long de-cem-ber night.

  G - D - | Em - Bm - | C/D - | G

  vers 2:
  | G D | Em Bm | C G | Am7 D |
  Morn-ing brings you na-ture's won-ders, as the day-light wins the fight

  | G D | Em Bm | C G | Am7 D |
  In the deep snow grows a flow-er. Ev'ry things gonna be allright. 'Coz the

  | G D | Em - Em/D | C G/H# |
  long de-cem-ber night, long De- cem- ber night

  | D - | G D | E#m - - - | Am7 D | G |
  is a part of Pa - ra - dise long de-cem-ber night.

  Cours:
  |B7 | | Em | |
  And so if see -ing is be - liev -ing,

  | A7 | | D | C |D | |
  to close your eyes can be re- liev - ing re - triev - ing your - self


  vers 3:
  | G D | Em Bm | C G | Am7 D |
  In the dark-est si - tu - a - tion you can catch a glimpse of light

  | G D | Em Bm | C G | Am7 D |
  Let me take you deep with-in with Ev'ry things gonna be allright. 'Coz a

  | G D | Em/D | C G/H# |
  long de-cem-ber night, long De- cem- ber night

  | D - | GA D | Em - - - | Gm7 D | G - G - | Em - Bm |
  is a part of Pa - ra - dise long de-cem-ber night.

  | Gm7 D | G
  long de-cem-ber night.
  *********************************************
  * Denne filen er forfatterens egen tolkning *
  * av sangen, skrevet ned kun etter øret. *
  * Den er kun beregnet til privat bruk. *
  *********************************************
 • Se alle kommentarer
Lagre i egne samlinger
Vurderinger