Meg og min gitar

av gboogie 13/10-2020
Vers. 1
[G]Eg sette her og [C]helde deg i h[D]anda,
[C]Du ynskjer eg sk[D]al bli til ne[G]ste dag,
[G]Men eg kan ikkje[C] stogga eller[D] stranda,
[C]Me kan ikkje len[D]ger b[G]li i lag.

Ref.

[C]Du spør meg kor[D] eg drar,
[B7]Meg og min gi[Em]tar,
[A]Frå pub til pub er livet som[D] eg har.
[C]Långs heile Norges l[D]and,
[B7]Med mitt country[Em]-band
[C]Sånn e da for ein ek[D]ta spelema[G]nn.

Vers.2

[G]Gitar'n vart min[C] beste venn i[D] livet,
[C]Eg tok mitt førs[D]te grep då eg[G] var ti,
[G]Sjøfolk kom med [C]plater ifrå l[D]ongfart,
[C]Spelte alt frå r[D]ock til hillb[G]illy.

Ref.

[C]Du spør meg kor eg drar,[D]
[B7]Meg og min gi[Em]tar,
[A]Frå pub til pub er livet som e[D]g har.
[C]Långs heile Norges land,[D]
[B7]Med mitt country-b[Em]and
[C]Sånn e da for ein ekt[D]a spelemann.[G]

Vers. 3

[G]Og når me kjem t[C]ilbake her på[D] puben,
[C]Då må du komma b[D]ort og h[G]øyra på!
[G]Eg skal skriva s[C]ong til deg, [D]Anette,
[C]Berre vent så sk[D]al du nok få [G]sjå!


Ref.
[C]Du spør meg kor eg d[D]rar,
[B7]Meg og min git[Em]ar,
[A]Frå pub til pub er livet som eg [D]har.
[C]Långs heile Norges la[D]nd,
[B7]Med mitt country-b[Em]and
[C]Sånn e da for ein e[D]kta sp[G]elemann.
[C]Långs heile Norges [D]land,
[B7]Med mitt count[Em]ry-band
[C]Sånn e da for ein e[D]kta spel[G]emann.
[C]Sånn e da for ein e[D]kta spel[G]emann.

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger