1.VERS:
Det [Dm]var seg en gang uti Koleralæind! [Gm]U  -  [C]U  -  [F]U

At dom [F]skulle be[C7/E]grava en [Dm]skinndau [Bb]mæinn

Sude[A7/Eb]rulla - [A7]la - de[Dm]rulla - [Bb]la.

Sude[Gm]ri-sude[A7]ri-sude[Dm]rullala.2.VERS:

Og bakerst i følje gikk enkja og slang! U-U-U

Mens hu kikka på kista og tralla og sang: Suderullala osv.3.VERS:

Men da dom var kømmi tel kjerkemur`n opp, U-U-U

tok`n lokket tå kista den skinndaue kropp, Suderullala osv.4.VERS:

Je er itte død, nei, je lever ennu! U-U-U

De har reist uti fånytta, skunn dekk og snu! Suderullala osv.5.VERS:

Men da steig nå enkja tel kistlokket fram, U-U-U

Åssen er det du bær` deg, du vøl itte skam! Suderullala osv.6.VERS:

Nei, legg deg nå pent nedi kista di nu! U-U-U

Du veit dokter`n hæin skjønne det

bære hell du! suderullala-derullala. Suderi-suderi-suderullala.

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger