Set deg ned

av Gregers 31/10-2020
Kom no h[A]er å ta et lite g[D]las med meg
Sett deg n[A]ed, sett deg n[E]ed
E vil h[A]a et lite bordk[D]alas med deg
Sett deg n[A]ed,[E] sett deg n[A]ed

Disse da[A]gane dei e vel f[D]ine du
Sett deg n[A]ed, sett deg n[E]ed
Og e te[A]nkje jammen e her f[D]int å bu
Sett deg n[A]ed,[E] sett deg n[A]ed


No har bjø[D]rkja begynt å spr[A]etta
[D]No tek allting te å g[A]ro
[D]Og e spør deg har du sæ[A]kka
Me må glees, [E]me må leva n[A]o-Gitarsolo-

Me må sk[A]ålå før at me får v[D]era her
Sett deg n[A]ed, sett deg n[E]ed
Før at [A]me får sjå at goda un[D]der skje
Sett deg n[A]ed, sett deg n[E]ed


No har vint[D]ereimen le[A]tta
Det er gr[D]ønt på mark og [A]mo
[D]Og eg spør deg har du sæ[A]kka
Me må gl[A]ees, [E]me må leva [A]no
Me må gl[A]ees, [E]me må leva [D]no

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger