20 år på vegen

av eivindoen 04/03-2021
Capo på 8. bånd. Eller transponer opp 4 halvtoner for å spille uten.


  Det er [G]fredagskveld på eit [C]samfunnshus.
  Eit venn[G]innelag på sti[Em]gande rus.
[C]  Spør me om e kan[G], den du[D] veit.
  E har [G]synge om [C]hjartelengt.
  [G]Spelt [D]solo med rå[Em]ken streng.
[C]  Å av å[G] te er det like[D] greit.


  I [G]20 år har e f[C]arta rundt, [G]ikkji alt har vøre [Em]like sunt.
[C]  Ikkje har[G] har vore like sun[D]t.
  Men [G]somme sjangsar kj[C]em aldri att
  Frå hø[G]ge fjell har e [D]skoa ut, e har [Em]sveva lengi e har falle djupt.
[C]  E har vøre[A] ute ei vinte[D]rnatt.


  [G]E har [C]20 år på[G] vegen i eit[Em] litt for langstragt[C] land.
  Å det bj[G]øndar røyne[D] på.
  [G]Meir ell [C]20 år på[G] vegen, men e har[Em] alli kome [A]fram.
  Å e [C]begyna skjøne[D] samenhengen[G] no.


  E minn[G]es då e så[C]g de først.
  [G]Du spurte [D]me om e [Em]va' tysst.
  E [C]satt i hjørnet[G] i ein pian[D]obar.
  Det va' [G]nok ein kveld i [C]nok ein by.
  [G]Du sa [D]e burde [Em]søkje ly.
[C]  E har enno ikkji[A] kome på eit[D] svar anna´n.


  [G]E har [C]20 år på[G] vegen i eit[Em] litt for langstragt[C] land.
  Å det bj[G]øndar å r[D]øyne på.
  [G]Meir ell [C]20 år på[G] vegen, men e har[Em] alli kome [A]fram.
  Å e [C]bjøndar skjøne [D]samenhengen [G]no.


  [C]20 år på[G] vegen i eit[Em] litt for langstragt[C] land.
  Å det bj[G]øndar å rø[D]yne på.
  [G]Meir ell [C]20 år på[G] vegen, men e har alder kome[Em] fram.[A]
  Å e [C]bjøndar skjøne [D]samenhengen [G]no.

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger