Si meg hvorfor gråter du

av MrBluesky 19/03-2021
  Am7     E7    Am       E7
Ved dagens gry Maria Magdalena sorgfull gikk
   Am     B7   E7   Am  Dm Am
til graven for å se sin frelser kjær.
  Am7     E7       Am     E7 
Men der i morgensolens stråler hun oppleve fikk,
  Am      B7   E7  Am Dm Am
at han oppstandelsen og livet er.

Ref:
  A7       Dm       G7     C   E7
Å, si meg hvorfor gråter du, når Jesus sier vant?
  Am       H7       E7  
For deg og meg han full forløsning fant.
  Am7      E7        Am      E7
Så gå min kjære venn til ham som alltid deg forstår,
  Am      B7  E7   Am Dm Am
han lever han som alle ting formår.


Selv Peter som fornektet ham, fikk hilsen til seg sendt
fra han som seiret over død og grav.
I håpløshet og mørke ble en håpets stjerne tent,
og han fikk se Guds store nådehav.

På veien ut til Emmaus de to disipler gikk,
de talte der om Jesus og hans død.
Men Jesus åpenbarte seg, han åpnet deres blikk
all sorg forsvant da han brøt livets brød.

Johannes gråt i ensomhet, forvist til Patmos ø
å åpne boken ingen kan formå.
Da så han offerlammet som for verden måtte dø,
men levende han Judaløven så.

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger