Alle barna klapper

av larsgunnar 25/04-2021
D
Alle barna klapper, alle barna klapper
           A      D
alle barna klapper, å ja, å ja, å ja.

Gjenta med ordene under (og andre ord som egner seg for bevegelser eller bare er morsomme)
-Tramper
-Vinker
-Blunker
-Hopper
-Danser

-Leker
-Er trøtte
-Sover
-Må på do
-Vasker hender
-Spiser

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger