Bro bro brille

av larsgunnar 25/04-2021
D    G    A7      D
Bro bro brille, Klokka ringer elleve
D
Keiseren står på sitt høyeste slott,
Ser utover land, Ser utover strand.
           G       D
Fare fare krigsmann, Døden skal du lide!
A       D        A          D
Den som kommer aller sist, Skal i den sorte gryyyyyyyte!

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger