Frem, kamerater!

av Katrin 28/04-2021
[C]Frem kamerater, frem mot kriger[G]ånden,
[C]frem mot [Am]vold og [D7]barba[G]ri!
[C]Slå tyranniet våpnene av [G]hånden,
ellers [D]blir vi [D7]aldri [G]fri.

[C]Skjønt det er vi som [Dm]bærer dagens [G7]byrde,
[C]vi som legger [G7]krefter til,
[C]så er det [C7]oss og [F]våre de vil [C]myrde
når vi [Dm]livets lykke [G7]kreve [C]vil.


Tro ikke dem som tenner hatets flamme,
brødre og bak grensen bor.
Vi alle ned blir knuget av den samme
makt som knuger alt på jord.

Skjønt det er vi som bærer ...

Hvis noen gang vi blodig krigsdåd øver,
blir det for at være fri
dem som vårt arbeids frukter grusomt røver,
fri for gullets tyranni.

Skjønt det er vi som bærer ...

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger