This Old House

av Ukjent 24/02-2007
This old house
- Madrugada

C#m A E
How com the stars shine so bright....

PS: Her gjøres det en liten vri når det gjelder C#m og A, 
ved å løfte langfingeren i C#m'en midt i grepet, og ved å løfte 
fingeren på G-strengen i A'en midt i grepet.


F#m A E
.....it's so good to be alone....


F#m A H
....Once we stand back into this old house....


A E H
...In this old house....we know there's......How come the stars shine so bright
Here in this night, it will not end
There's a boy and a girl
Who know all the wrong words
Baby, you and I need no more

It's so good to be alone with you
It's so good to be open eyed
And they won't know us anymore
Once we step back into
This old house

In this old house
Where every door is open
Well listen real close
This old house

In this old house
We know there's more to this than that
The nation of the two
In this old house

This old house is where we
Consider it gone and the same
Now, there were days when we would fall
Those guiding stars would shine no more
Oh, it's all right with me
We just don't talk it over
Stay the rest of this day in this bed

It's so good to be alone with you
It's so good to be open eyed
And they won't know us any more
Once we step back into
Oh, this old house

In this old house
Where every door is open
We'll take it real slow
In this old house

In this old house
We know there's more to this than that
Never leave
This old house

Oh, in this old house
We know there's more to this than that
Never leave
This old house 

Oh, in this old house, this old
We know there's more to this than that
We'll never leave
This old house
*********************************************
* Denne filen er forfatterens egen tolkning *
* av sangen, skrevet ned kun etter øret.    *
* Den er kun beregnet til privat bruk.      *
*********************************************

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger