Jeg glemmer deg aldri

av Furu94 31/05-2021
Vers 1:
Det er stor fors[G]kjell på lek og al[C]vor
Og n[D]å ble det litt varmt for m[G]eg.[C][G]
Når du drar din v[G]ei, men jeg glemmer deg al[C]dri.
Jeg t[G]ror det tar sin ti[D]d før jeg får fr[G]ed.[C][G]Vers 2:
Hvis du har en d[G]røm og kan fanta[C]sere
En d[D]ag så kan det hende alt slår [G]til[C][G]
Hvis du setter deg m[G]ål, da er sjansen stø[C]rre
Det er ikke f[G]laks men klare tan[D]ker som styrer d[G]eg[C][G]Refreng:
Livet er et [Bm]spill, hva skal [Em]passe inn
Du må [C]lære deg å[Am] tolke rollen d[D]in
Nå drar du din v[G]ei, men jeg glemmer deg [C]aldri
Jeg tr[G]or det tar sin t[D]id før jeg får fre[G]dBridge:
Du bli[D]r lettere blind når e[C]n gutt kaste[G]r garnet
Og [D]prater om barn [C]og hus [G]og ring.
Du kan [D]glemme bort, hva de[C]t er du leter[G] etter,
Og kan [Am]stå igj[G]en med ingent[D]ingVers 3:
Det er stor f[G]orskjell på lek o[C]g alvor,
Og nå [D]ble det litt varmt for [G]meg.[C][G]
Nå drar du din [G]vei, men jeg glemmer deg[C] aldri
Jeg[G] tror det tar sin [D]tid før jeg får [G]fred[C][G]


Nå drar du din [G]vei, men jeg glemmer deg[C] aldri
Jeg[G] tror det tar sin [D]tid før jeg får [G]fred[C][G]

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger