Kropp Og Sjæl

av Spellemain 17/06-2021
Intro
C-dur

VERS 1. [C]Dæm kjike [G]Ut på [C]sykkeltrafikk
E[Bb]ktepar fra N[F]esset vil bli k[C]vikk
Ville H[C]ilde vil k[G]jøp terrengs[C]ykkel
Gnien S[Bb]imen, har s[F]ans for e[G]tikk.

VERS 2. H[C]ilde kjøpe [G]Everest  helt [C]klart.
S[Bb]imen vart r[F]aus, så læng det [C]vart
H[C]ilde si, s[G]koila gjort det [C]før
Men s[Bb]ykklan er k[F]lart te [G]start

REF.: Kr[Dm]opp og sj[G]æl, kropp og s[Am]jæl, kropp og sj[F]æl
     S[F]ykle hele [G]året, dæm har t[C]æl

VERS 3. P[C]aret sykle [G]opp, grusbakken tu[C]ng
Gl[Bb]ød`n gj[F]ør dæm u[C]ng.
Dæm tr[C]ør provose[G]rt, snart går det ned[C].
M[Bb]otivasjon, [F]ny fa[G]song.

R[Dm]EF.: Krop[G]p og sjæl, kro[Am]pp og sjæl, krop[F]p og sjæl
     S[F]ykle hele [G]året, dæm har t[C]æl

SOLO
Eb,Bb, Ab, G x2

BRO. H[Eb]ilde og Simen s[Bb]øng.
V[Ab]ondt her og der, itj l[G]øgn.
K[Db]om sæ ut læll koss s[Ab]tøl
M[F]agen fikk fasongen, v[G]i har fått rætt lønn.

R[Dm]EF.: Krop[G]p og sjæl, kro[Am]pp og sjæl, krop[F]p og sjæl
      F     G       C x2
     Sykle hele året, dæm har tæl

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger