Om hundrede aar er alting glemt

av JaddVe 12/07-2021
.:: For enklere grep så kan du transponere til -2 og sette capo på 2. bånd :) ::.


Intro:
[Bm] [A]


Vers 1

[Bm]Jeg driver i af[D]ten og tenker og str[F#m]ider.[E]
[Bm] Jeg synes jeg er s[D]om en kantret [A]båt.[E]
[D] Og alt hva jeg [Bm]jamrer og alt hva jeg l[A]ider.[E]
[Bm] Så ser jeg m[D]eg ingen r[F#m]åd.[E]
Men [Bm]hvi skal jeg vær[D]e så h[E]ardt b[Bm]eklemt?[D][E]
Om [Bm]hundrede å[D]r er a[E]llting [Bm]glemt.[D][E]

Vers 2:

[Bm] Da hopper jeg h[D]eller og synger en [F#m]vise[E]
[Bm] Og holder mitt [D]liv for en skjønn rom[A]an[E][D]
Jeg eter ved [Bm]Gud som en fullvoksen [A]rise[E]
Og[Bm] drikker, [D]drikker som bare [F#m]faen[E]
Men [Bm]hvi skal jeg far[D]e med a[E]ll den s[Bm]kjemt?[D][E]
Om [Bm]hundrede år[D] er a[E]llting [Bm]glemt[D][E]


Vers 3:

[Bm] Så stanser [D]jeg virkelig heller str[F#m]iden[E]
[Bm] Og ganger til sjø[D]s med min pinte s[A]jel[E]
[D] Der finner nok ver[Bm]den meg engang s[A]iden[E]
[Bm] Så bitterl[D]ig druknet i [F#m]hjel[E]

[Bm] Men hvi skal jeg en[D]de så [E]altfor s[Bm]lemt?[D][E]
Om [Bm]hundrede å[D]r er a[E]llting [Bm]glemt.[D][E]


Vers 5:

[Bm]  Å nei, det er bed[D]re at rusle og [F#m]leve[E]
[Bm] Og skrive en bo[D]k til hver kommende j[A]ul[E]
[D] Og stige tilslu[Bm]tt til en versets g[A]reve[E]
[Bm] Og dø som [D]en romanens mog[F#m]ul[E]
Da [Bm]er der blott de[D]tte som g[E]jør meg for[Bm]stemt:[D][E]
Om [Bm]hundrede å[D]r er a[E]llting [Bm]glemt.[D][E]
Da [Bm]er der blott de[D]tte som g[E]jør meg for[Bm]stemt:[D][E]
Om [Bm]hundrede å[D]r er a[E]llting [Bm]glemt.[D][E]

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger