Ja en gang mine øyne skal

av Arosse 28/07-2021
Vers 1:
    F   C7  F  Dm
1. Ja, engang mine øyne skal 
  Gm   C7   F
se kongen i hans prakt; 
     C   A/Db Dm
Få tilbe i hans tempelhall 
   C/E G7   C
Hans nåde og hans makt. 
 Bb   Gm    Am   D
I et krystallklart hav av lys 
  Gm   Gm/Bb G/H   C
Forsvinner tidens natt og gys, //
  Bb   Gm7    A7  Dm
Forvandlet blir hver gåte her 
  Gm    C7  F
Til lovsangs jubel der. 

   F  C7   F  Dm
2. Og salighetens tonevell 
   Gm  C7   F
Skal bruse som et hav, 
      C    A/Db Dm
Som sus av skog en sommerkveld 
  C/E  G7   C
Når himlen er som rav. 
  Bb    Gm  Am  D
Og gjenfødt all naturen er, 
  Gm  Gm/Bb G/H  C
Og ingen skygge faller mer. //
  Bb   Gm7     A7 Dm
Og alt av skjønt mitt øye så,
  Gm    C7    F
Ny glans og glød vil få. 

    F     C7   F   Dm
3. Men skjønnest er det dog å se
   Gm   C7  F
Guds Lam så underbart, 
     C   A/Db  Dm
Med merkene fra korsets tre
  C/E   G7    C
Av seirens glans forklart. 
  Bb  Gm   Am   D
Og dette lys er mer enn sol; 
  Gm   Gm/Bb G/H C
Det er Guds gylne nådestol, //
  Bb   Gm7    A7   Dm
Og støvets drakt som her meg bandt, 
   Gm    C7  F
Blir klart som di-a-mant. 

   F   C7     F   Dm
4. Så er jeg frelst, så er jeg fri, 
  Gm   C7   F
Så har jeg vunnet frem. 
     C     A/Db  Dm
Så er min strid med ett for-bi, 
  C/E  G7   C
Så er jeg i mitt hjem. 
  Bb    Gm   Am  D
Det hjem min frelser lovet har 
   Gm   Gm/Bb G/H   C
Hver den som korset med ham bar, // 
   Bb  Gm7    A7  Dm
Guds par-a-dis, vårt rette hjem, 
  Gm  C7  F
Det ny Je-ru-sa-lem.

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger