[C] [F]
[C] [F]
Snø[C]en denj kom i nov[F]ember
å vi h[C]åpa at denj kun b[F]li
Son at v[C]i kunnj leik oss me rattkj[Am]ølk,
[Dm]Skeisa, snømann å s[G]ki
På sk[C]olen øvd innj san[F]ga
å py[C]nta treet i sal'[F]n
Vi h[C]a gudstjenest i kje[Am]rska
P[Dm]å siste skol[G]edag

Å når hæ[C]stslea går på Stek[F]sta
[C]å kore søng oppi [F]Sul,
Når kjersk[C]klokkan sle[G]r i Vukk[Am]u[F][C]
[G]Da e det [C]jul[F], d[G]a e det ju[C]l[F]

Så[C] traska vi heim i[F]mot frihet
Å vi [C]ha så godt me ti[F]
Te å gj[C]ørra alt det vi vi[Am]lla
[Dm]Ei ti fylt me ma[G]gi
Å ju[C]laften kom æ som [F]nisse
Te [C]eit søskenbarn som va t[F]ri
Hei[C]le daan ha'an skj[G]ett ut imot r[Am]uta
O[Dm]m nissen hadd tænkt sæ [G]ditÅ når hæ[C]stslea går på Stek[F]sta
[C]å kore søng oppi [F]Sul,
Når kjersk[C]klokkan sle[G]r i Vukk[Am]u[F][C]
[G]Da e[C] det ju[F]l, da[G] e det jul[C][F]


Å[C] når Prøys'n søng[F] på radion
Når[C] det e twist å nøtter på eit b[F]ord
Når Rotm[C]o'n søng på ein [Am]cd
[Dm]å du høre røsta te mo[G]r
Når[C] det går i grennj[F]a me rattkjølk
Nå[C]r vindaugan e pynta me s[F]nø
Nå[C]r kjerskklokkan sler i Vukk[Am]u[F]
[G]Da e det ju[C]l[F]
[G]Da e det ju[C]l[F]

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger