Vers:
F-G-Am ( Variasjon C inn mot refreng)

Refreng:
F-G-C

Æ begynner(?) fra nå
Æ vil ikke se mer
Ikke fortell mæ hva som skjer
Ikke om du klatra opp på taket og du ropte ner
Ikke om du reiste jorda rundt og du skreiv allting ner
Maria gjor du det blei æ heilt aleine her
Åhh, Maria har du glemt alt som var bedre før
Maria har du tenkt i gjennom hva du gjør
Maria æ kan aldri gjør dæ lykkelig
Maria kom igjen og legg di hånd i mi
Sku æ ha holdt dæ fast
Skulle æ ha sloppe dæ fri
Det ekke lett å si
De sier stormen drar forbi
De står utenfor æ står midt i
Æ trenger dæ her for å holde mæ fast i
Og visst det er no trygghet i så legg di hånd i mi
Åhh, Maria har du glemt alt som var bedre før
Maria har du tenkt i gjennom hva du gjør
Maria æ kan aldri gjør dæ lykkelig
Maria kom igjen og legg di hånd i mi

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger