Sven Torsell
Vazelina Bilopphøggers

#########################################
# Dette er et utkast. Tabbet etter øre. #
# Tekst kommer etterhvert.       #
#     xoxo - Sven_Torsell2     #
#########################################


Intro/riff
| Dm - - -| Bb - - - | Dm - Gm - | A - - - | - - - C ||: Dm - - - | - - Bb - :|| (rep. to siste takter)

Vers 2x
| Dm - - - | C - Dm - | - - - - | - - C - | F - - - | - - Dm - | C - Bb - | A(7) - - - | - - - - | - - - - | Dm - - - |

Refreng
| C - - - | F - - - | C - - - | - - F - | Dm - Gm - | A - Dm - | - - A - | videre fra andre takt i intro/riff, men uten rep. på slutten

Riff
| Dm - - -| Bb - - - | Dm - Gm - | A - - - | - - - C | Dm - - - | - - Bb - | 

Vers 2x
| Dm - - - | C - Dm - | - - - - | - - C - | F - - - | - - Dm - | C - Bb - | A(7) - - - | - - - - | - - - - | Dm - - - |

Refreng
| C - - - | F - - - | C - - - | - - F - | Dm - Gm - | A - Dm - | - - A - | Dm - - - |

Modulasjon
| Dm - - - | D#m - - - | - - - - |

Vers										 Kadens: "Jag tar täljinga själv"
| D#m - - - | C# - D#m - | - - - - | - - C# - | F# - - - | - - D#m - | C# - B - | A#(7) - - - | - - - - | - - - C# | D#m - - - |

Refreng
| C# - - - | F# - - - | C# - - - | - - F# - | D#m - G#m - | A# - D#m - | - - A# - |

Outro
| D#m - - - | - - B - | D#m - - - | - - B Bb | D#m - - - |


Tabulert av Sven_Torsell2 - 2022
Egen tolkning og sånt blablabla

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger