Moddi spelar denne gjerne med capo på andre band. Transponer i så fall ned to halvtoner (så D blir C, A blir G, ...)

Det e g[D]odt at det endelig b[A]ær imot kv[Hm]eld.
B[G]åran dem pj[Hm]uske mot st[D]ein og skj[A]ell.
[D]Ordan e lagt seg og kj[A]elen heng p[Hm]å.
Sn[G]art lyse [D]ansikt i gl[A]ør frå et b[D]ål.

Det e t[D]id førr å møtest som n[A]abo og br[Hm]or
førr [G]oss som har v[Hm]elgt oss en h[D]eim her n[A]ord.
Og t[D]ar vi oss tida, og p[A]rate på t[Hm]ur
så [G]e vi nok l[D]ikar enn k[A]a vi tr[D]ur.

Latt m[G]ygga førrsyne seg på T[A]ana br[D]u.
Kjenn K[G]vænangen krype seg [Hm]under h[A]u'.
Se s[G]ola i havet på Tr[A]anøy f[Hm]yr
og kj[G]enn på ka v[D]i bet[A]yr.

Tr[D]e stammers møte kan v[A]ære en m[Hm]al
førr f[G]olket som s[Hm]tadig bi sk[D]ilt med linj[A]al.
Så latt h[D]øyrest en sang frå kvært fj[A]ordholl og g[Hm]rop
at n[G]o e vi n[D]øydd til å h[A]olde i h[D]op.

Latt m[G]ygga førrsyne seg på T[A]ana br[D]u.
Kjenn K[G]vænangen krype seg [Hm]under h[A]u'.
Se s[G]ola i havet på Tr[A]anøy f[Hm]yr
og kj[G]enn på ka v[D]i bet[A]yr.

Så gl[D]øm alle grensen. Gl[A]øm hårde [Hm]ord.
Det t[G]ør under sn[Hm]yen som f[D]all i fj[A]or.
N[D]o e det tid førr ei [A]utstrukken h[Hm]and
og tr[G]e koppa k[D]affi som bl[A]andev[D]ann.

Latt m[G]ygga førrsyne seg på T[A]ana br[D]u.
Kjenn K[G]vænangen krype seg [Hm]under h[A]u'.
Se s[G]ola i havet på Tr[A]anøy f[Hm]yr
og kj[G]enn på ka v[D]i bet[A]yr.

Latt m[G]ygga førrsyne seg på T[A]ana br[D]u.
Kjenn d[G]agen slepp taket og v[Hm]indan sn[A]ur,
imens s[G]ola står opp over Tr[A]anøy f[Hm]yr
– kje[G]nn på ka vi[D] bety[A]r!

Tekst og melodi av Stein-Gunnar Bondevik og Pål Moddi Knutsen.

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger