(1-2-3-1-2-3)


Eb-Ab-Cm-Ab-Abm

[Ab]Nordlyse[Bb]t skj[Cm]ær
[Eb]Det er s[Gm]å vid[Ab]t det bær
[Ab]For båte[Bb]n på [Cm]fjorden
[Eb]Er stormen for s[Bb]tor

[Ab]Men inne[Eb] her [Bb]så e det h[Cm]åp
[Ab]Et rom s[Eb]om ik[Bb]kje skygge[Cm]n når
[Ab]Æ har dæ og du h[Eb]ar mæ
[Cm]I ly fra vind og[Bb] vær
[Ab]Æ har dæ og du h[Eb]ar mæ
[Cm]Når julefreden s[Ab]enk[Abm]e	 sæ[Eb]

Eb--Ab--Cm--Ab-Abm

[Ab]Kanskje [Bb]isen [Cm]bryt
[Eb]Men livb[Gm]øya f[Ab]lyt
[Ab]Med vind[Bb] i fr[Cm]a nord
[Eb]Hjem tell der du[Bb] bor


[Ab]Men inne[Eb] her [Bb]så e det h[Cm]åp
[Ab]Et rom s[Eb]om ik[Bb]kje skygge[Cm]n når
[Ab]Æ har dæ og du h[Eb]ar mæ
[Cm]I ly fra vind og[Bb] vær
[Ab]Æ har dæ og du h[Eb]ar mæ
[Cm]Når julefreden s[Ab]enk[Abm]e 	sæ[Eb]
Eb--Ab--Cm--
[Ab]Når julefreden s[Ab]enk[Abm]e 	sæ[Eb]

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger