Det er vel med min sjel

av delxzen 02/01-2023
G             C   G
Om hjertet er fylt av den salige ro 
  Em     A      D
Om sorg eller nød blir min del
 G      C      A     D    
I alt hva som skjer har Du lært meg å tro!
    C      D      G
Det er vel, det er vel med min sjel.

Kor:

D         G
Det er vel med min sjel.
    C      G  D    G 
Det er vel, det er vel med min sjel.

Om Satan enn raser, er prøvelsen meg svær
I Kristus jeg finner min ro! 
På Korset Han seiret mot ondskapens hær 
Og har frikjøpt min sjel med Sitt blod.

Kor:


Å, salige tanke, vår sorg til glede vendt 
All synd er på Korset betalt.
For intet ble unntatt og intet ble glemt
Med Sitt blod Han utslettet det alt

Kor:

Og snart kommer dagen da tro til syn blir vendt 
Vår Frelser i skyen vi ser
Basunen skal lyde, vår strid er nå endt 
Det for evig er vel med min sjel.

Andre versjoner:

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger