Bønn for sikre teologer

av eyolf 06/05-2023
Capo 3. bånd

F#m7 (egentlig: F#m7add4/e) 044200
Emaj7            066400  [E]:  .  .  .   [F#m7]:  .  .  .
||--0----------------|---0-0-0-0-0-0-0-0--||
||*-0----------------|---0-0-0-0-0-0-0-0-*||
||--1----------------|---2-2-2-2-2-2-2-0--||
||--2----------------|---4-4-4-4-4-4-4-0--||
||*-2----------------|---4-4-4-4-4-4-4-0-*||
||--0----------------|---0-0-0-0-0-0-0-0--||


[E]Herre, jeg ber for teo[F#m7/e]logene
som har stu[Emaj7]dert i mange [F#m7/e]år
[E]og som har lært seg alle [F#m7/e]språkene,
men ikke [Emaj7]det som jeg for[F#m7/e]står.
[G#m7]De som kan tyde alle [C#m7]skriftene,
og som kan [F#m7]si meg svart på [H7]hvitt
[G#m7]hva som skal menes rundt i [C#m7]stiftene
også av [F#m7]meg som [H7] tviler [E]litt.

Herre, jeg ber for småprofetene
som kommer med sitt lærde lass
strømmende ut av fakultetene
og setter alle ting på plass.
De som skal lære læresveinene,
men både skriftlig og vokalt
sletter og stryker spørsmålstegnene.
Herre, tror du at det er galt?

Og Herre, jeg ber for cand.theol.-ene,
de med eksamen og kollas.
De som har på seg prestekjolene,
de som drar rundt på visitas.
De som jo kjenner alle svarene,
som de kan gi med garanti,
og som forteller meg om farene
ved at jeg ikke tror som de.

Herre, jeg ber for alle feilene
som mange tror de ikke gjør.
Herre, for gåtene og speilene,
Herre, for alle dem som spør.
Herre, for tvilen og nyansene,
Herre, for alt jeg ikke ser.
Herre, for alle toleransene.
Herre, så var det ikke mer.

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger