C#m 

C#m F#m H A, C#m F#m H A, F#m C#m
oooo


E            A      H 
Ein gong kom kjærteiken heilt av seg sjølv,
    A       H
og kvør dag den va av sølv.
    A       H       E
For du gylte kvør ein augneblink med hugjen fri,
  A      H      A/C# H/D#
og blenda va eg mæ på reisa diDagar som sand ut av hendane renn.
Om du tvilar, ja, sø kjenn.
Den eine som den andre ut i vinden fer,
og tide som me he den reiser der.
  H             E
ja, tide som me he den reiser der.C#m F#m H A, C#m F#m H A
ooooLøv meg å vera sjå meg all din dag.
Ja, det løva me i lag.
Sø gav eg deg ein ring, ja det va lettvint gjort.
Sø luska au den dagjen stille burt.
Sø luska au den dagjen stille burt.C#m     F#m
Sø langt, så langt,
  H               A
Sø langt som vinden greier å jaga bylgjune blå.
  C#m    F#m
Sø langt, så langt,
  H               A
Sø langt som vinden greier å jaga bylgjune blå;
F#m            C#m
Der skø eg fygje deg, min venn.
A     H      E
Der skø me finne dei igjen.  Cmaj7
Og ute luskar styggjen og skiljer deg frå meg.
  C           H7
Og visste me, sø hae me nok kome oss i veg.
     Dm
Og eg ha’ børi deg på armen gjænom skog og over fjell.
     G#m
Og du ha’ halde meg i hånde gjænom juv og myrke gjel.
     F#m               H
Og eg ha’ strekt meg etter deg, og du ha’ strekt deg etter meg.  C#m    F#m
Sø langt, sø langt,
  H               A
sø langt som sola greier å fygje bylgjune blå.
  C#m    F#m
Sø langt, sø langt,
  H               A
sø langt som sole greier å fygje bylgjune blå;C#m F#m H A, C#m F#m H A
ooooo

 
F#m           C#m  A     H      E
Der skø eg fygje deg min venn, der skø me finne dei igjen.

Andre versjoner:

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger