Simon og Katten

av fyrstikken 25/05-2023
[G]Han Simon i Stua og Katten
var mette av alder og år[D]
[C]Hadde fått purri[G]ng på skatten
Og Inkas[D]so på sjarken o[G]g gård

[G]Og mens årene tok til ende
så tenkte vel Simon med [D]seg,
[C]at her var det t[G]ryggest, kan hende,
å først [D]sende katten i [G]vei. (ikke sant pus?)

[G]Noen psykopatiske forsøk
fra eksosrøyk med trakto[D]r og kniv
[C]Det er jammen ik[G]ke lett å drepe en katt, sa han Simon
Og denne[D] her har jo minst tredv[G]e liv
[G]Han gjorde sitt ytterste, Simon,
for å bli kvitt katten s[D]in,
[C]Så gikk det en s[G]ikring i hodet:
“Gaffata[D]pe og Dynamitt![G]” (Her må det sprenges)

[G]Han lånte Svensk Dynamitt hos Harry
med lunte av grønneste s[D]ort,
[C]og fryktelig for[G]t hjem han rodde
for nå s[D]kal han til him[G]melen opp. (Er du her pus? Gleder du deg til å møte Jesus?!)
[G]Så hentet han katten i hagen
og surret med skjelvende[D] hånd

[C]Dynamitten på pl[G]ass under magen
med gaff[D]atape, lunte og[G] sånn (Varsko Her, Fyr Her!)

[G]Han løp samtidig som han tente,
gikk på trynet selv om l[D]unta var lang,
[C]men han hadde ik[G]ke regnet med hva som hendte
når katt[D]en fikk se hvor[G] han sprang. (Ikke spring etter meg, din dumme katt!!)
[G]For akkurat når han reddet seg unna
som en pensjonist i stiv[D]beint galopp,
[C]var katten på hæ[G]lene bak han
og danse[D]t med lystige h[G]opp. (Kom deg til helvete vekk, pus, hører du?)

[G]Og Simon ble mer og mer livredd
når han så katten sin lå[D]
[C]og slikket seg s[G]elv bak i raua
Der Simo[D]n bak traktoren[G] lå
[G]Han sprang som en ungdom på atten
og tråkket ned høy og gr[D]ønt gras,
[C]og dette var mor[G]o for katten
ja han s[D]yntes det var s[G]tor stas

[G]Og Simon lå utstrakt etter tauet,
han holdt seg for bryste[D]t og nøys,
[C]mens katten hans[G] sprang mellom beina
og lunta[D] den freste og [G]røyk.

[G]Den ble bare kortere og kortere,
han kjente lukta i vinde[D]n som føyk.
[C]stakkars Simon s[G]prang fortere og fortere
med kurs[D] mot gjødselkje[G]lleren han fauk. .

[G]Og det var han Simon i Stua,
tilårskommen, hjulbeint [D]og tung,
[C]Han Simon han ka[G]ppløp med døden
og slo h[D]am med et tiend[G]edels sekund.
[G]For midt under den harde takten
spretter Simon til slutt[D] inn i ly,
[C]og akkurat da ek[G]sploderte katten,
så møkka[D]spruten sto som[G] en sky.

[G]Og døren og litt av veggen
kollapset med brak og me[D]d smell,
[C]og noe traff Sim[G]on i låret
og kutte[D]t av hans under[G]stell
[G]Og lege ble tilkalt og presten,
og Simon fikk Norgesplas[D]ter på
[C]så fikk han 3 må[G]neder i fengsel
men døde[D] etter bare 2.[G]

[G]Så nå er han Simon hos katten
I himmelen lever de vel[D]
[C]Simon har fått k[G]ropp som en 20-åring
Og Katte[D]n har fått fin [G]ny pels
[C]Ja Simon har fåt[G]t kropp som en 20-åring
Og Katte[D]n har fått fin [G]ny pels

Tjo Hei!


Bokmål parodi på Kallen Og Katten, slik jeg spiller den.

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger