E         B    A       E
Vi dro fra Hallemskorsen, en iskald vinterdag
E         B    A       E
Vi gikk på ski over Blommen, fire mainn i lag
C#m          A           E
Losen går først, hain dreie mot øst sjøl om føre e løst,
E        B        E
Så går vi med flyktningelosen mot fre
 
 
Vers 
 
E         B    A       E
Vi skifta los ved brua, over Malsåa
E         B    A       E
Vi bynt å få opp trua, på at det skull går bra
C#m          A           E
Kurs'n e stø i d knejupe snø, vi må kjæmp eller dø
E        B        E
Så går vi med flyktningelosen mot fre
 
 
Chorus 
 
C#m         B     A         E
I grensefjella i det kvitesnø, som spægle sæ mot Veresjøn
E           B         E
Her i høgda vi tenne bål, i den stille kveld
 
 
Vers 
 
E         B    A       E
Da vi kom t Sjækra, gikk ælva kaill å stri
E         B    A       E
Vi mått gå t Væstly, sjøl om vi mesta tid
C#m          A           E
En tysker der rundt, vi kasta oss ned, bak et nefaillstre
E        B        E
Der ligg vi bak flyktningelosen, mot fre
 
 
Vers 
 
E         B    A       E
Vi tok oss opp i Juldal'n, det va fer seint å snu
E         B    A       E
Å da det lei utpå mårran, fainn vi ei seterbu
C#m          A           E
Vi tar oss inn, i ovn va det brinn, varma kråpp å sinn
E        B        E
Så kvile vi med flyktningelosen, mot fre
 
 
Chorus 
 
C#m         B     A         E
I grensefjella i det kvitesnø, som spægle sæ mot Veresjø'n
E           B         E
Her i høgda vi tenne bål, i den stille kveld
 
 
 
Vers 
 
E         B    A       E
Vi sov oss igjennom dagen, å gikk da det vart kveill
E         B    A       E
Vi tok oss over grensa, før vi jol opp eill
C#m          A           E
Inn i Sværri vi går, vår frihet vi får, når med losen vi går
E        B        E
Så drekk vi kaffe med flyktningelosen mot fre
 
 
Chorus 
 
C#m         B     A         E
I grensefjella i det kvitesnø, som spægle sæ mot Veresjøn
E           B         E
Her i høgda vi tenne bål, i den stille kveld
OOOOOOH
C#m         B     A         E
I grensefjella i det kvitesnø, som spægle sæ mot Veresjøn
E           B         E
Her i høgda vi tenne bål, i den stille kveld

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger