D - Dsus4 - D - Dsus4

D D/C#    Bm Bm/A        G  Em
Der,  ute i mørkret, ein fange som flyktar.
      A      D D/C#
Han er fortapt, han er fortapt.
       Bm Bm/A        G Em
Gud vær mitt vitne, eg gjer det eg kan.
           A             Bm
Til vi står mann mot mann, til vi står mann mot mann.
           Em A          F#m  
Han kjem frå syndenes verd, eg lyer Herren si bøn.
            G        A
For den som følgjer på vegen til rettferd.
       D
Skal hente si løn.
      Gm        C     F   A   
Men den som fell lik Lucifer fall, får eld og sverd.

D D/C#      Bm Bm/A
Der, ei fortrolla verd.
     G    Em      A
Himmel og stjerner, fyller eit mørker.
       D D/C#     Bm    Bm/A
Med orden og lys, dei står og vaktar der.
    G  Em         A
Tagale brør, vaktar når vi har natt.
            Bm
Gjer oss trøyst når vi frys.
           Em A           F#m
De kjenner plassen de har, de held den kursen de fekk.
             G       A
Og alder forsvinn og kjem att når de skal.
         D
Og kjem aldri for seint.
     Gm        C    F    A
Og om de fell lik Lucifer fall, de fell med eld.
        D          D/C#    Am     G
For slik er det sagt, og skrive for alltid over porten til Paradis:
      Gm        D     E   A
At den som kjem med forherda sinn kjem aldri inn.


F - F/E - Dm - C -


      A#  Gm      C      
Gud la meg nå han, eg skal nok få han.
      F A7    Dm  C
Og sett han fast før eg går i grav.
  A# Gm    C           F A7 Dm A7 F 
Det svær eg ved Gud, Her i stjernenes hall.

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger