Be My Lover

av Yhtam 05/07-2007
Be My Lover
Morten Abel
Innspilt på "Here We Go Then, You And I" (1999)


F#m            C#m
/: It's everyone woman's right
  E
To kill a man, if threatened? :/

Wouldn't it be allright
And there's a kind of night - and wouldn't it be allright?
Yeah, wouldn't it be allright?
And it's a kind of love where a man can...

Will you be my lover
Will you be my one to love
Will you be my lover
Will you be my one to love

/: Here we go then you and I
When the evening spread out against the sky :/

And when it comes to dawn
And at touchdown time, you gotta show me what's mine
Where do we belong
On any strange map, but I come back to that later on

F#m C#m D      A
Will you be my lover
F#m C#m D      A
Will you be my one to love
F#m C#m D      A
Will you be my lover
F#m C#m D      A
Will you be my one to love

Love is a beautiful thing
yeah we got the good days, the great days comin'
Love is a beautiful thing
yeah we got the good days a better days, comin'

Will you be my lover
Will you be my one to love
Will you be my lover
Will you be my one to love 
*********************************************
* Denne filen er forfatterens egen tolkning *
* av sangen, skrevet ned kun etter øret.  *
* Den er kun beregnet til privat bruk.   *
*********************************************

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
 • October
  NICE Yhtam! :-D

  Morten Abel er konge!
Lagre i egne samlinger
Vurderinger