All Good Things

av Yhtam 06/07-2007
- All Good Things
- Morten Abelm/Bjørge Fjordheim
- Innspilt med "Sissel"
- All Good Thing
- 2000


E         H
If you ever would need someone
   A
Then think of me
E         H
If you ever would need someone
    A
Then think of me


E      C#m  H
Need you ever to love someone
 A/C#    E
Consider me
     C#m      H
Will you ever know your lover's gone
  A/C#     C#m H E
So think of me
  Aadd9 Hsus4
Im free


A  H/A  A            E   Esus4 E
All good thing come to the one who waits
A  H/A  A            E   Esus4 E
All good thing come to the one who waits


Since I never had to fight
I loose easily
Since I never had to fight
I still believe


Patiently ... that


All good thing come to the one who waits
All good thing come to the one who waits


All good thing come to the one who waits
All good thing come to the one who waits


If you ever would need someone
Then think of me


*********************************************
* Denne filen er forfatterens egen tolkning *
* av sangen, skrevet ned kun etter øret.  *
* Den er kun beregnet til privat bruk.   *
*********************************************

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
 • October
  Konge! Mer Abel! :-D
Lagre i egne samlinger
Vurderinger