De Lillos - Trist å være glad

#1
Kunne noen funnet ut denne hadde det vært fint
Ole Jacob