[Grep] Rotlaus - Møt mej i minna

#1
Lyden frå ein melodi, ein draum ein fantasi
Tek dej tilbake, tilbake i tid
Same strofa frå ein song, som spela dagen long
Lokka på minna, gong etter gong
Same kjensle som du fe, den som du sit att med
Lete igjen auga let tanker få fred
Er komen for å bli, ei reise bak i tid
Når auga åpnast, vil alt ver forbi
So møt mej i minna, ja møt mej no
Tilbake i tida, la alt stå i ro
Møt mej i minna, ja møt mej der
Når auga er åpne, ja der vil ej ver
Eit bål ste att som glor, minne vert tome ord
Tanka som endrast og såra som gror
Ord du ikkje rakk å sei, du valde ord som svei
Livet det snudde, me gjekk kvar vår vei
So la oss få ein siste tjangs, kjenn rytma, aldri stans
Svette og lengsel, i heilt siste dans
Minne viskast sakte vekk, som ark med ord og blekk
Ei reise i tida, i tida du fekk
So møt mej i minna, ja møt mej no
Tilbake i tida, la alt stå i ro
Møt mej i minna, ja møt mej der
Når auga er åpne, ja der vil ej ver