(Oppfylt) (Grep)Bøgdabråk - Ælgjakt

#1
Hobbymusiker
jd4ever

Ønske er oppfylt av Knitter

Deinn e så bra, å klare itj heillt å finnj ut tå deinn, så ha verre knallj om nånn ha fått deinn te ferr mæ
"Don't play with your fingers, play with your ears" -Yngwie Malmsteen
#2
Det har tatt litt tid, men deinn e' der nu
#3
Publikum
System
Ønsket er oppfylt!