Katrin's foruminnlegg

https://www.youtube.com/watch?v=Jspb_5Uk9Yc

Kvelden feller skuggar
Mamma båni ruggar
Røsen skal ‘kje koma inn
med den fæle ungen sin
når mamma sit og sullar

Mamma feller tårir
ivi salte bårir
Papa fòr til anna land
Heim han inkji koma kan
før guten kjem med årir.

Sov min søte sulli
Gjevare hell gulli
Bli lik snille papa din
Han er glad i guten sin
Og han låg au i tulle

Det er stilt i stoga
No skal båni sova
Sov og drøym og veks deg stor
Liti gull te far og mor
Og så må båni sova.