Viss du hører godt etter i versa, så blir grepene dempet. 
Du kan nesten velge selv om du vil dempe, eller bare spille 
etter vokalen som kan hørres like kult ut som om demping.

E-----------------------------------------------
B-----------------------------------------------
G---2----------2----------2----------2------2---
D-----3----------3----------3----------3--------
A-------3----------3----------3----------3------
E-----------------------------------------------

E--------------------------------------------
B--------------------------------------------
G---1----------1----------1----------1-------
D-----3----------3----------3----------3-----
A-------3----------3----------3----------3---
E--------------------------------------------


Am - F - C
Am - F - C - G
Dm - C - G
C - G - F

A5      F5   C5
Eg tenkte at eg sgo få mg enn jobb
A5      F5  C5   G5
Så va ganske godt betalt
A5      F5  C5
Eg blei ikkje rige alligavel
A5   F5    C5  G5
Sjøl om eg jobbde hardt
D5      C5    G5
Så va der enn kvell eg fekk enn ide
C5     G5 F5
Om å plyndra NSB
A5     F5      C5
Kjypte enn pistol å tog turen ner
A5  F5    C5    G5
Men der va'kje så møje å se

  Dm     F       Am  Am - G
For toget hadde gått forbi mg
  Dm     F       Am - Am - G
Ja toget hadde gått forbi mg

Em - G

--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
------0-0-3-0-------------
--0-3---------3-----------

Andre versjoner:

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
 • TAB (Gjest)
  Takk!
Lagre i egne samlinger
Vurderinger