Viss du hører godt etter i versa, så blir grepene dempet.
Du kan nesten velge selv om du vil dempe, eller bare spille
etter vokalen som kan hørres like kult ut som om demping.

E-----------------------------------------------
B-----------------------------------------------
G---2----------2----------2----------2------2---
D-----3----------3----------3----------3--------
A-------3----------3----------3----------3------
E-----------------------------------------------

E--------------------------------------------
B--------------------------------------------
G---1----------1----------1----------1-------
D-----3----------3----------3----------3-----
A-------3----------3----------3----------3---
E--------------------------------------------


[Am] [F] [C]
[Am] [F] [C] [G]
[Dm] [C] [G]
[C] [G] [F]

[A5]Eg tenkte at [F5]eg sgo [C5]få mg enn jobb
[A5]Så va ganske [F5]godt [C5]betalt[G5]
[A5]Eg blei ikkje [F5]rige [C5]alligavel
[A5]Sjøl om [F5]eg jobbde [C5]hardt[G5]
[D5]Så va der enn [C5]kvell eg [G5]fekk enn ide
[C5]Om å plyndra[G5] NS[F5]B
[A5]Kjypte enn [F5]pistol å tog [C5]turen ner
[A5]Men de[F5]r va'kje [C5]så møje å [G5]se

For [Dm]toget hadde [F]gått forbi mg[Am][Am][G]
Ja  [Dm]toget hadde [F]gått forbi mg[Am][Am][G]

[Em] [G]

--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
------0-0-3-0-------------
--0-3---------3-----------

Andre versjoner:

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
  • TAB (Gjest)
    Takk!
Lagre i egne samlinger
Vurderinger