Forsp. | Gsus4 G | Dm | F | C | Gsus4 G | Dm | F C | Am Dm |

       Gsus4 G     Dm    F        C
Ref.  Gje dei ju-u-ling, sa’n Gamle Bryn, papaguta ifrå by’n.
       Gsus4 G    Dm
    Kjøyre fin bil, so blanke som ny.
       F      C    Am     Dm
    Dei trur dei eige alt, forbannare papadalt.

    Dm      F       C       Dm
1.   Han va ein stabukk, ville ha alt ved det gamle.
    F          C
    Han va stolt Gamle Bryn.
    Dm      Bb        C         Dm
    Likte ikkje skiheis, gjekk med sekk når’n skulle handle.
     Bb          C
    Allergisk mot folk frå by’n.
    Dm      F      C       Dm
    Slo opp eit skilt på eit jorde ned ved vegen.
    F         C
    "Forbudt å telte her !"
    Dm     Bb     C       Dm
    Han låg på lur, i ei steinrøys utved åne.
        Bb          C
    Skulle neiggu’kje bli fiska der.


Ref.  Gje die juling...OSV.


Mel.sp.| Gsus4 G | Dm | F | C | Gsus4 G | Dm | F C | Am Dm |
 
    Dm     F      C      Dm
2.   Han bygde bom på ein stølsveg innpå åsen.
    F         C
    Han fekk seg elgehund.
    Dm      Bb      C        Dm
    Som skremde livet tå ein kartplukkar med påse.
       Bb          C
    Og so roan seg ein liten stund.
        Dm        Bb   C
    Men så ston der att med stav og hund.


Ref.  Gje dei juling...OSV.


Ref.  Gje dei juling...OSV.

       F      C    Am     Dm
+ + + Dei trur dei eige alt, forbannare papadalt.


Slutts.| Gsus4 G | Dm | F | C | Gsus4 G | Dm | F C | Am Dm | Dm |

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
 • OJ (Gjest)
  BRA SANG
 • Vedåen (Gjest)
  Takker
 • Brage (Gjest)
  GOOD!
Lagre i egne samlinger
Vurderinger