[Forsp] [Gsus4] [G] [Dm] [F] [C] [Gsus4] [G] [Dm] [F] [C] [Am] [Dm]

Ref.  Gje dei[Gsus4] ju-u-l[G]ing, sa’n G[Dm]amle Bryn,[F] papaguta ifrå b[C]y’n.
    Kjøyre[Gsus4] fin b[G]il, so bl[Dm]anke som ny.
    Dei tr[F]ur dei eige [C]alt, forb[Am]annare papad[Dm]alt.

1.   [Dm]Han va ein st[F]abukk, ville h[C]a alt ved det g[Dm]amle.
    [F]Han va stolt Gamle Br[C]yn.
    [Dm]Likte ikkje sk[Bb]iheis, gjekk med s[C]ekk når’n skulle h[Dm]andle.
    All[Bb]ergisk mot folk frå b[C]y’n.
    [Dm]Slo opp eit sk[F]ilt på eit j[C]orde ned ved v[Dm]egen.
    [F]"Forbudt å telte h[C]er !"
    [Dm]Han låg på l[Bb]ur, i ei st[C]einrøys utved [Dm]åne.
    Skulle n[Bb]eiggu’kje bli fiska d[C]er.


Ref.  Gje die juling...OSV.


Mel.sp.| Gsus4 G | Dm | F | C | Gsus4 G | Dm | F C | Am Dm |

2.   [Dm]Han bygde b[F]om på ein st[C]ølsveg innpå [Dm]åsen.
    [F]Han fekk seg elgeh[C]und.
    [Dm]Som skremde l[Bb]ivet tå ein k[C]artplukkar med p[Dm]åse.
    Og so r[Bb]oan seg ein liten st[C]und.
    Men så st[Dm]on der att med st[Bb]av og h[C]und.


Ref.  Gje dei juling...OSV.


Ref.  Gje dei juling...OSV.

+ + + Dei tr[F]ur dei eige [C]alt, forb[Am]annare papad[Dm]alt.


Slutts.| Gsus4 G | Dm | F | C | Gsus4 G | Dm | F C | Am Dm | Dm |

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
 • OJ (Gjest)
  BRA SANG
 • Vedåen (Gjest)
  Takker
 • Brage (Gjest)
  GOOD!
Lagre i egne samlinger
Vurderinger