Det kimer nå til julefest

av navi09 19/09-2010
[D] [A7]

[D]Det kimer nå til jule[A7]fest, det kimer for den høye gjest,
[D]som ste[A7]g til lav[D]e hytter ned, med nyttå[Em]rsgav[D]er, f[A7]ryd [D]og fred.

- 2 -
Å, kom vær med til Davids by
Hvor engler synger under sky!
Å, la oss gå på marken ut
Hvor hyrder hører nytt fra Gud
- 3 -
Hvor David gikk og voktet får
Som salvet drott i unge år,
Der åpenbarer Herren nå
Hva David kun i ånden så.
- 4 -
Hva dunkelt fra hans harpe klang,
Forklare nå i englesang.
Ved nattetid, i hyrdelag,
Forkynner engler Herrens dag.
- 5 -
I Betlehem er Kristus født,
Som frelser oss fra synd og død.
Nå kom den store løvsals-fest!
Nå ble vår Herre hyttens gjest.
- 6 -
Så la oss gå med stille sinn
Som hyrdene til barnet inn,
Med gledestårer takke Gud
For miskunnhet og nådebud.
- 7 -
Kom Jesus! vær vår hyttes gjest!
Hold selv i oss din julefest!
Da skal med Davidsharpens klang
Deg takke høyt vår nyårs-sang

Andre versjoner:

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
  • Kari (Gjest)
    Edvin: akkordane stemmer sånn tålig, bare du flytter litt på alle sammen, og bytter akkord på anna hver ord noen steder ;-) God Jul, lykke til
  • Edvin (Gjest)
    hei.
    utrolig greit med sider som denne, men her tror jeg det har skjedd noe rart. akordene er spredt utover, og jeg sliter med å finne ut hvem som skal hvor.....
Lagre i egne samlinger
Vurderinger