Mandag Morra Drøm

av Ukjent 24/02-2007
Mandag Morra - Drøm
-  D.D.E.

[D]Høre klokka[A/D] kime ut i m[G/D]ørket et s[D]ted
Det e vel m[G/D]eininga man ska s[D]tå opp
Men ska vi b[G/D]ry oss så my om d[A]et?
Kryp litt l[D]enger under d[A/D]yna
Hold litt [G/D]godt om naken kr[D]opp
Hvis ar[G/D]beidsløsta pl[D]age dæ
Så kan æ[G/D] få den te å st[A]opp

Man[D]dag morra - dr[A]øm[Hm][F#m/A]
Se[G]nga e lun og g[D]od
La oss ho[G]ld på varmen så læ[D]ng vi kan
Du e sj[Em]elden så god som [A]no
Ma[D]ndag morra - dr[A]øm[Hm][F#m/A]
Vi st[G]enge ut alt l[D]ys
Ikke s[G]ei at du e n[D]ødt te å gå
Da vil æ st[Em]raks begynn å fr[A]ys


Du e så god når du streve med sin lojalitet
Å få liggi leng om morran e det beste du veit
Ska æ trekk opp rull'gardina
Ska vi gi oss nok en gang
Ja, timan te vi treffes i kveld
Virke lang, så lang, så mang

    Refreng*********************************************
* Denne filen er forfatterens egen tolkning *
* av sangen, skrevet ned kun etter øret.    *
* Den er kun beregnet til privat bruk.      *
*********************************************

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger